Giresun İl Koordinatörlüğü

Türkiye Kalkınma Vakfı LEADER Yaklaşımı konulu Giresun Bilgilendirme Toplantısı
Türkiye Kalkınma Vakfı LEADER Yaklaşımı konusunda Giresun’da Bilgilendirme Toplantısı düzenledi.
Türkiye Kalkınma Vakfı tarafından, 6 Eylül 2019 Cuma günü Giresun’un Piraziz ilçesinde, Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Politikasının bileşenlerinden biri olan ve Türkiye’de de IPARD programları kapsamında yer alan LEADER yaklaşımı konusunda bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Bilgilendirme toplantısına Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Giresun İl Koordinatörlüğü uzmanlarından Aybala KOÇ ve Ayça KARANİS katıldı.
LEADER kırsal yöreleri rekabetçi olmaya ya da rekabetçi konumlarını sürdürmeye, yaşlanan nüfus, yetersiz hizmet düzeyleri veya istihdam imkanlarının bulunmayışı gibi sorunları aşmak üzere ellerindeki varlıklarını azami ölçüde kullanmaya teşvik etmektedir. LEADER bu şekilde kırsal alandaki yaşam kalitesinin gerek tarımla uğraşan aileler gerekse kırsal nüfus için iyileşmesine katkıda bulunmaktadır. LEADER, kırsal sorunların ele alınmasında bütüncül bir yaklaşıma başvurmaktadır.
Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması-LEADER Yaklaşımı, yerel kamu-özel ortaklıkları (Yerel Eylem Grupları) tarafından tabandan tavana yaklaşımı ile iyi tanımlanmış alt bölgesel kırsal alanları hedefleyen, alan bazlı yerel kalkınma stratejileri üzerine kuruludur. Bu, Yerel Kalkınma Stratejilerinin (YKS) geliştirilmesine ve uygulanmasına ilişkin karar verme gücünün Yerel Eylem Gruplarında (YEG) olduğu anlamına gelir. Bu stratejiler birçok sektörü kapsamaktadır ve yerel ekonominin farklı sektörlerinin aktörleri ve projeleri arasındaki etkileşime dayanmaktadır.
YKS’nin özel hedefleri (tematik öncelikler) şunları içerir:
 • Kırsal ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesine yönelik olarak kaliteli ürünleri, el sanatlarını ve diğer faaliyetleri içeren kısa tedarik zincirlerinin ve katma değerli ürünlerin geliştirilmesi
 • Yerel, doğal ve kültürel kaynakların kullanımına dayalı kırsal turizm ürünlerinin geliştirilmesi
 • Topluluğun kültürel ve sosyal yaşamının geliştirilmesi ve yerel örgütlerin, derneklerin ve STK’ların (kadın grupları dahil) desteklenmesi
 • Köylerde kamusal alanların iyileştirilmesi
 • YEG alanındaki çevre standartlarının iyileştirilmesi ve toplum tarafından yenilenebilir enerji kullanımının teşvik edilmesi
 • Yerel Eylem Grupları Ağı, en iyi uygulama değişimi, IPARD programının yayılması ve kırsal kalkınmaya yeni yaklaşımların öğrenilmesi
Resmi olarak kayıtlı ve ilgili kanun hükümlerine göre dernek şeklinde kurulan ve Yerel Kalkınma Stratejisi (YKS) ile başvuru yapmış, stratejisi desteklenmek üzere seçilmiş ve TKDK ile sözleşme imzalamış olan Yerel Eylem Grubu (YEG)’ları nihai yararlanıcılardır.
 
 
Yerel Eylem Grubu (YEG) Uygunluk Kriterleri
 • YEG bir dernek şeklinde, resmi olarak kayıtlı bir tüzel kişilik olacaktır.
 • Stratejinin kapsadığı her bir alanın nüfusu 10.000 kişiden fazla olmalı ve 150.000 kişiyi aşmamalıdır.
 • YKS alanına dahil olan her bir yerleşim yerinin (ilçe) nüfusu 25.000’den fazla olmamalıdır (İstisna olarak Türkiye’nin pilot YEG’leri Birecik ve İskilip için maksimum yerleşim yeri nüfusu 50.000’dir).
 • YEG arasında hiçbir çakışma olmamalıdır. Her bir yerleşim yeri (ilçe) sadece bir yerel eylem grubuna (YEG) ait olmalıdır. Aynı alan birden fazla YEG’e ait olmamalıdır, diğer bir deyişle, tek ortaklık, tek strateji ve tek alan olmalıdır.
 • Karar alma düzeyinde YEG Yönetim Kurulunda, ekonomik ve sosyal ortaklar ve çiftçiler, kırsal alanda yaşayan kadınlar, gençler ve bunların dernekleri gibi sivil toplumun diğer temsilcileri yönetim kurulunun %50’den fazlasını oluşturmalıdırlar.
 • YEG Yönetim Kurulunun minimum %20’lik kesimi yerel kamu kuruluşları temsilcilerinden oluşmalıdır. • YEG Yönetim Kurulunda, ulusal kanunlara uygun olarak tanımlanan kamu kurumu temsilcileri veya tek bir çıkar grubunun oy hakkı %50’den fazla olmayacaktır.
 • YEG Yönetim Kurulunda yaş çeşitliliği ve cinsiyet eşitliği sağlanmalıdır.
 – Yönetim Kurulu’nda en az bir kadın üye bulunmalıdır.
 – 25 yaş veya altında en az bir genç üye yer almalıdır.
 • YEG, Yönetim Otoritesi tarafından hazırlanan rehberleri kullanarak kendi bölgeleri için bir YKS önermelidir.
 • YEG, YKS hazırlama, uygulama, YKS’nin mali kaynaklarının dağıtımı ve yönetimi konusunda karar verme görevlerini üstlenmelidir.
 • YKS’nin uygulanacağı 12 il aşağıda yer almaktadır.
Amasya - Ankara - Çanakkale - Denizli - Diyarbakır - Erzurum - Kastamonu - Manisa - Ordu - Samsun - Çorum - Şanlıurfa
 
Alan bazlı yerel kalkınma, yenilikçilik, işbirliği, entegre ve çok sektörlü eylem, aşağıdan yukarı yaklaşım, kamu-özel ortaklığı ve ağ kurma bileşenleri ile kırsal yörelerin dinamiklerinde ve sorun çözme yeteneklerinde kalıcı etkiler yaratır. Kamu – özel sektör aktörleri bir araya gelerek Yerel Eylem Grupları oluşturup kendi Yerel Kalkınma Stratejisini belirlerler. Kurumumuz Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması – LEADER Yaklaşımı başlığı altında 7. çağrı ilanına çıkmış olup Yerel Kalkınma Stratejilerinin uygulanması için %100 destek vermektedir. Kurumumuz internet sitesi www.tkdk.gov.tr den ilgili ilana ulaşabilirsiniz.