Giresun İl Koordinatörlüğü

Proje Hizmetleri Genel Koordinatörümüz Sn.Şerife KONTOĞLU'nun İl Koordinatörlüğümüzü ziyaretleri...
TKDK’dan AB’ye Teklif Hazırlığı
 
     Proje Hizmetleri Genel Koordinatörü KONTOĞLU 20.09.2019 tarihinde ilimizi ziyareti münasebetiyle Koordinatörlük Kerasus Toplantı Salonunda bir toplantı gerçekleştirildi. Giresun TKDK İl Koordinatörü Emin Serdar KURŞUN, TKDK hibe kapsamına alınması öngörülen tekliflerin derlemesinin Kurum uzmanlarınca yapılan tanıtım toplantılarında vatandaşların ve yatırımcıların  talepleri doğrultusunda oluşturulduğunu söyleyerek yatırım kapsamında değerlendirilmek üzere önemli sayıda proje artırımını sağlayacak değişiklik önerileri-modifikasyon tekliflerini PHYK Koordinatörü KONTOĞLU’na bir taslak halinde sundu.Tekliflerden dikkat çekenleri de maddeler halinde şu şekilde sıraladı.
 • Su ürünleri yetiştiriciliğinde yatırım kapasitesi alt sınırının 10 tondan 5 tona çekilmesi.
 • Tatlı su ürünleri yetiştiriciliği kapsamında desteklenen alabalığın Giresun iç sularında belli bir büyüklüğe eriştikten sonra sadece alabalık türüne özel, denizde kafeste büyütülebilmesi için destek verilmesi.
 • Bölgede giderek yaygınlaşan gezen tavuk yumurtası talebine karşılık vermek açısından yumurta üreten tarımsal işletmelerin alt üretim sınırı olan 20.000 adet olan kapasitesinin 1000 adet olarak belirlenmesi.
 • En son çıkan 12.05.2019 tarihli Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğine göre enerji kooperatifçiliğini sınırlayan, tüketimi tek bir sayaçtan ölçülen (konut, sanayi, vb.) aboneler için müsaade edilen enerji kooperatifçiliğinin aynı dağıtım şirketi sınırlarında olmak üzere, farklı tüketim noktalarından abonelerin oluşturacağı kooperatifler için de geçerli olması halinde TKDK’ya enerji kooperatifçiliğinde önemli bir paydaş olma imkanı olacaktır.Bu konuda Kurum Merkezinin EPDK’ya bir bilgilendirme brifingi vermesi.
 • Makine Parkları sektörü kapsamında İlimizdeki çiftçilerimizin tarımsal faaliyetleri için gerekli olan zirai makine ekipman alımının sadece üretici birlikler ve kooperatiflere açık bir yatırım sektörü değil şahıs ve şirketlere de bu yatırımların önünün açılması, bununla birlikte üretici birlikleri ve kooperatiflere makine parkları yatırım sektöründe hibe yüzdesinin oranının artırılması.
 • Hayvancılık tesislerinin sürdürülebilir olması için BBHB (Büyükbaş Hayvan Birimi) üzerinden her bir hayvan başına 2,5 dekar yem bitkileri üretimi teşviğini öngören bakanlıkm uygulamasının tamamlayıcısı olarak, TKDK’nın desteklemiş olduğu hayvancılık projelerinde de BBHB başına 3 dekarlık yem bitkisi üretiminde sulama verimliliğinin artırılması, eğimli arazilerde etkin tarımsal mekanizasyon uygulaması için arazi teras ve tesviyesinin bir defaya mahsus olmak üzere TKDK uygun harcamalar kazı ve dolgu giderlerine kapsamına alınması.
 • Tıbbi aromatik referans listesinin genişletilmesi.
 • Tıbbi aromatik bitkilerin üretiminde tarımsal mekanizasyona uygun olmayan arazilerin makinalı tarıma uygun hale getirilmesi için bir defaya mahsus olmak üzere teraslama maliyetinin TKDK uygun harcamalar kazı ve dolgu giderlerine dahil edilmesi.
 • Arıcılık sektöründe dorse şeklinde kamyona entegre edilen karavan ve raylı sistemler ile kovanların dizildiği mobil arıcılık sistemlerinin destek kapsamına alınması.
 • Kırsalda ciddi miktarda kaynağı bulunan kum ve çakıl ocaklarından katma değerli beton elemanları, bordür, parke taşı, büz vb. üreten tesislerin yatırım kapsamına alınması.
     Genel Koordinatör Şerife KONTOĞLU’na arz edilen teklifler neticesinde KONTOĞLU sunulan tekliflerin 4-7 Ekim tarihleri arasında Trabzon’da yapılacak genişletilmiş iller modifikasyon toplantısında müzakere edilebileceğini, taleplerin bir kısmının belki kabul edilebileceğini ifade etti. KONTOĞLU daha sonra AB Heyeti ziyaretinde değerlendirilmek üzere, TKDK Giresun İl Koordinatörlüğü’nün desteklemiş olduğu Keşap CİNAĞA Restaurant ve Bulancak Ertaç ÖZTÜRK fındık kırma tesisi işletmelerini ziyaret ederek Giresun’dan ayrıldı.
          

  Cimer