Giresun İl Koordinatörlüğü

Türkiye Ziraat Odaları Birliğinden (TZOB) TKDK Giresun İl Koordinatörlüğü’ne Ziyaret
Giresun Ziraat Odası Başkanı Sayın; Nurettin KARAN ve Türkiye Ziraat Odaları Merkez Teşkilatı teknik müşavirlerinden, Sayın; Bülent UYANIK ve Sayın; Neşe TEZER Koordinatörlüğümüzü ziyaret etmişlerdir.
Ziyaretlerinin amacının, Bakanlığımız ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) arasında yapılan ‘Eğitim ve Proje Hazırlama Protokolü’ çerçevesinde neler yapılabileceğini istişare etmek olduğunu ifade etmişlerdir.
18.04.2018 Tarihinde imzalanan ve amacı; proje hazırlamak isteyen potansiyel başvuru sahiplerinin proje sunmalarını ve devamında ödeme talep paketi hazırlamalarını içeren Danışmanlık ve Proje Hazırlama konularında TKDK Uzmanlarınca eğitim verilmesi olan bu protokolün kapsamında ise, Bakanlık Tarım Reformu Genel Müdürlüğü (TRGM) ‘Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı’, TKDK ve TZOB’nin belirtilen amaçlar çerçevesinde iş birliği konuları ile tarafların görev ve sorumluluklarını içeren bir protokol imzalandığı ifade edildi.
Bu çerçevede TZOB,  eğitim alacak personellerin belirlenmesi, eğitim yerleri ve araç gereçlerin temini, TKDK Uzmanlarının konaklama, ulaşım ve iaşe masraflarının karşılanması, bu eğitime katılacak personellerin teşvik edilerek gerekli iç düzenlemelerin yapılması, 150.000 TL nin altında olan küçük ölçekli IPARD Projelerinden ücret alınmaması, daha yüksek tutarda ki projelerde ise, verilecek hizmetin faturalandırılması ve ödeme ile ilgili diğer evraklarının tanziminin yapılması, proje masrafları olarak sadece; TKDK tarafından yapılacak hibe destek miktarı kadar ücret alınarak projelerin hazırlanmasını sağlayacaktır.
TRGM’nün bu kapsamda görev ve sorumlulukları, proje hazırlama eğitimlerinin içerik ve zamanlamasını belirlemek, IPARD Programında ki değişiklikleri dikkate alarak eğitimlerin yenilenmesi ihtiyacını belirlemek şeklindedir.
Protokol kapsamında, Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı’nın sorumluluğu ise, yapılacak eğitimlerin izleme ve değerlendirmelerini yapmak, TZOB personellerine Katılım Belgesi düzenlemektir.
TKDK’nın sorumluluğuna gelince,, proje hazırlama eğitimlerine eğitici personel görevlendirmek, değişikliklerin olması halinde tarafların bilgilendirilmesini sağlamaktır.
Koordinatörlüğümüzde yapılan görüşmede, protokol ruhuna uygun olarak yılda en az iki kez Giresun Üniversitesi Rektörlüğü ile yapılan protokol dahilinde Sürekli Eğitim Merkezinde verdiğimiz Danışmanlık Eğitimlerinin, ilimizde ki tüm Ziraat Odalarının Tarım Danışmanlarına ve konuya ilgili en az beş üyesine de verilmesine dair mutabakat sağlandı.
Önümüzdeki dönem itibari ile konuyla ilgili yazışmaların yapılacağı ifade edildi.

Toplantı karşılıklı temennilerle sona erdi.    Cimer