Giresun İl Koordinatörlüğü

'Ulusal Kırsal Ağ Programı' Toplantısı...
Ulusal Kırsal Ağ Programı
 
Kırsal Kalkınma Programlarında belirlenen hedefleri desteklemek, kırsal kalkınma politikalarının ve kaynakların etkin kullanımını sağlamak, kırsal kalkınma için yeni yaklaşımlar sunmayı ve başarılı uygulama örneklerini yaygınlaştırmak amacıyla bakanlığımız bünyesinde AB IPARD programı kapsamında Ulusal Kırsal Ağ (UKA) kurulmuştur.
UKA’nın temel amaçlarından biri yerel ve merkez arasında işbirliği yapılması, uygulamada yer alan tüm paydaşlar arasında bilgi ve tecrübe paylaşımının sağlanması ve başarılı iyi uygulama örneklerini yaygınlaştırılmasıdır. Bu yapının içinde kırsal kalkınmaya dahil olan tüm kamu kurumları, odalar, üniversiteler, belediyeler, sivil toplum kuruluşları (STK), özel sektör, yerel eylem grupları (YEG), çitçiler ve kırsal girişimcilerin temsilcileri yer alacaktır.
İlimiz TKDK’dan 2 uzman, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden 2 teknik elemandan oluşacak UKA (Ulusal Kırsal Ağ) temsilcileri, başarılı bir uygulama örneğini UKA’dan faydalanmak için müracaat eden sosyal ve ekonomik girişimcilere, etkinlik ve yatırım konusunda tecrübelerin aktarıldığı platforma yazılı ve görsel dokümanları derleyerek özet bilgi olarak yer almasını sağlayacaklardır.
Konu ile ilgili 30.01.2020 tarihinde TKDK Giresun İl Koordinatörlüğü’nde yapılan İyi Uygulama Örneklerinin değerlendirildiği UKAFEST (Ulusal Kırsal Ağ Festivali) öncesi toplantıda Giresun İl Koordinatörü Emin Serdar KURŞUN şu ifadelere yer verdi:
“İlimizde kurulması öngörülen yaklaşık 7 adet Leader Derneği (Yerel Kalkınma Birlikleri, Havza Kalkınma Birlikleri, YEG grupları dernekleri vb.) bünyesinde teşekkül eden IPARD yatırım grupları (YEG) sektörlerin kendi bölgelerindeki beşeri ve doğal potansiyellerini değerlendirip bu potansiyellerin kullanılması adına hazırlayacakları raporları beraber çalıştıkları Leader Derneği’nin yerel kalkınma planında yer almasını sağlayacaklardır.  Bu rapor çerçevesinde, yönetim birimlerinin (kamu ve özel sektör, yerel yönetimler, üniversiteler, STK’lar) bilgilendirilmesi ve yapılacak işler çerçevesinde makul, ilmi ve öngörülebilir talepler oluşturulacaktır. Leader dernekleri bünyesinde oluşturulan YEG’lerin yapacakları etkinlikler ve yatırımlar için bölgesel, ulusal ve uluslararası ideal başarılı örneklerinin taranması adına önemli bir adım olan UKA’nın teşekkül  ettirilmesi ve bu ağın AB’deki ağ ile entegrasyonu sayesinde çok geniş alanlarda gelişkin yatırım örneklerinin bilgi ve tecrübe aktarımı sağlanacaktır.
UKA sadece IPARD programı ve Leader yaklaşımı ile ilgili olmayıp ülkemizdeki tüm kırsal kalkınma faaliyetlerin “iyi uygulamalarını” da içerecektir. Bu sayede ilimizde kurulacak olan LEADER derneklerinin benzer YEG’lerin kendi aralarında diğer illerle ülke çapında ve devamında uluslararası boyutta iletişim ağları kurularak UKA platformunda iletişim bilgileri paylaşılarak benzer sektör yatırım gruplarının birbiriyle sürekli irtibatı sağlanmış olacaktır.
Bugün burada yapmış olduğumuz etkinlik kapsamında UKA çalışmasının küçük bir uygulaması olarak UKA paydaşlarının fikir alışverişi yapması, ilimiz yatırım potansiyelinin artırılması kapsamında turizm, yöresel gıda ürünleri vb. konularda tecrübelerin paylaşılması konularında fikir birliğine varılmıştır.
UKA’nın bölgesel ve ulusal örnek yatırımların tanıtılması için zaman zaman yapacağı tanıtım ve tecrübe paylaşımı etkinlikleri de yine teknik yardım kapsamında %100 hibe ile finanse edilecektir. Bunun yakın bir örneği 10-12 Mart 2020 tarihleri arasında Ankara’da yapılacak olan “iyi yatırım örneklerinin tanıtılması” etkinliğidir. Bu etkinliğe ilimizden 3 (üç) işletme teklif edilmiştir. 1 (bir) işletme ise ilimizi temsil etmeye hak kazanacaktır.
UKA örnek bir yatırımın oluşmasında katkısı olan tüm paydaşların; yatırımla ilgili kamu kurumları, yerel yönetimler, akademisyenler, üniversiteler, araştırmacılar, araştırma merkezleri, çiftçiler, çiftçi STK’ları, üretici örgütleri, bölge kalkınma ajansları, kırsal işletme sahipleri ve bunların bağlı olduğu STK’lar gibi bireysel ve kurumsal paydaşların bahsedilen “iyi yatırım uygulamalarının” ortaya çıkmasındaki emekleri UKA temsilcileri tarafından, UKA web sistemine yazılı ve görsel dokümanla işlenecektir.”
UKA web sitesi ve aktiviteleri IPARD 2 teknik yardım programı kapsamında %100 hibe ile desteklenmektedir.
Toplantıda konu ile ilgili söz alan STK temsilcilerinin ortak görüşünü dile getiren Giresun Turizm Derneği Başkanı Mustafa YILMAZ “Giresun İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet ANGIN ve TKDK Giresun İl Koordinatörü E. Serdar KURŞUN’ dan UKA ve LEADER programı hakkında dinlediklerimizden Giresun’umuz ve ülkemiz adına heyecan duyduğumu ifade etmek isterim. Mevcut olan bilgi paylaşımı eksikliğinin giderilmesi ve diğer konularda dernek olarak her türlü katkıyı sağlayacağız. Yine; konu ile ilgili çalışma yapacakları en güzel şekilde ağırlayacağız.” dedi.

    Cimer