Giresun İl Koordinatörlüğü

LEADER Yaklaşımı Kapsamında LEADER Proje Görevlisi (LPO) İstihdamı


LEADER Yaklaşımı Kapsamında LEADER Proje Görevlisi (LPO) İstihdamı
 
AB adaylık sürecinde, kırsal kalkınmanın yerelde yaşayan kırsal topluluklar aracılığıyla gerçekleştirilmesi ve bu toplulukların harekete geçirilmesi için LEADER yaklaşımı olarak bilinen program konusunda eğitmek ve “Yeni YEG'lere Yönelik Farkındalık Oluşturma, Kapasite Geliştirme ve YKS Hazırlanması Projesi” için kısa dönemli çalıştırılmak üzere LEADER proje görevlisi adayları belirlenecektir.
 
Seçilen adaylar AB Kırsal Kalkınma Programı kapsamında desteklenen özel-kamu-sivil toplum (STK) ortaklı Yerel Kalkınma Gruplarının kurulması ve Yerel Kalkınma Stratejilerinin yazılması konusunda eğitileceklerdir. Adaylar eğitim sonrasında AB Kırsal Kalkınma Programı kapsamında yürütülecek olan yukarıda adı geçen projede kısa dönemli bağımsız LEADER proje görevlisi olarak çalıştırılacaktır.
 
Proje kapsamında Giresun İli özelinde 7 kişi istihdam edilecektir. Adaylarda aranan nitelikler:
 
  • Lisans diploması (En az 4 yıllık)
  • Bilgisayar kullanımı (Office uygulamaları, Word, Excel, Outlook, PowerPoint)
  • Yazılı doküman oluşturabilme becerisi (resmi yazı, mektup, bilgi notu, rapor vb.)
  • Toplantı, eğitim, çalıştay organizasyonu
  • Farklı gruptan insanlarla birlikte çalışma, iletişim kurma, iş planlama ve analiz etme becerilerine sahip olmaları
  • Konaklama ve seyahate engel durumu olmamak
 
Türkiye genelinde 15 ilde toplam 96 (Doksan altı) proje görevlisi belirlenmesi planlanmakta olup başvuruların ön değerlendirilmesi söz konusu illerde kurulmuş olan İl Değerlendirme Komiteleri tarafından yapılacaktır.
 
İlan edilen bu pozisyon, “Yeni Yerel Eylem Grupları’na Yönelik Farkındalık Oluşturma, Kapasite Geliştirme ve Yerel Kalkınma Stratejilerinin Hazırlanması Projesi” çalışmalarında yetkilendirilen proje yürütücüsü tarafından istihdam edilecek olup, kamu personel alımı ile bir ilişkisi bulunmamaktadır.
 
Program ve LEADER yaklaşımı hakkında ayrıntılı bilgi için: http://ipard.tarim.gov.tr/
İlan detay açıklamaları için https://ipard.tarim.gov.tr/lpo 
Başvuruların yapılacağı elektronik adres:  https://www.leaderbasvuru.com
Başvurular: 21/05/2021-30/05/2021 tarihleri arasında elektronik ortamdan yapılacaktır
Yukarıdaki kriterleri karşılamayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
 

    Cimer